Đề xuất
VIỆC LÀM NỔI BẬT (Trang chủ)

- 5 vị trí trong 365 ngày

- Vị trí tuyển dụng được đặt ngay trung tâm trang chủ của World of work trong chuyên mục "Việc làm nổi bật" trong vòng 30 ngày.

Đề xuất
VIỆC LÀM HẤP DẪN (Trang chủ)

- 5 vị trí trong 365 ngày

- Vị trí tuyển dụng được đặt ngay trung tâm trang chủ của World of work trong chuyên mục "Việc làm hấp dẫn" trong vòng 30 ngày.

Đề xuất
ĐĂNG TUYỂN CƠ BẢN - 5 lần - 30 ngày
 • Nhận ngay hồ sơ ứng tuyển chất lượng
 • Dễ dàng đăng tuyển chỉ trong vài phút
 • Mở rộng tìm kiếm ứng viên hiệu quả trên trên máy tính và các thiết bị di động
Đề xuất
ĐĂNG TUYỂN CƠ BẢN - 5 lần - 60 ngày
 • Nhận ngay hồ sơ ứng tuyển chất lượng
 • Dễ dàng đăng tuyển chỉ trong vài phút
 • Mở rộng tìm kiếm ứng viên hiệu quả trên trên máy tính và các thiết bị di động
Đề xuất
ĐĂNG TUYỂN CƠ BẢN - 5 lần - 90 ngày
 • Nhận ngay hồ sơ ứng tuyển chất lượng
 • Dễ dàng đăng tuyển chỉ trong vài phút
 • Mở rộng tìm kiếm ứng viên hiệu quả trên trên máy tính và các thiết bị di động
Đề xuất
Xem hồ sơ 1 tháng/ 100 điểm

Không giới hạn trong việc tìm kiếm và xem hồ sơ ứng viên. Tuyển dụng tài năng ngay từ bây giờ.

Đăng Tuyển Dụng

Xây dựng đội ngũ nhân tài cho doanh nghiệp

Tìm Hồ Sơ Ứng Viên

Không bỏ lỡ nhân tài

Quảng Cáo Tuyển Dụng

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng ấn tượng trong mắt ứng viên

 

 

 •     Tiếp cận hiệu quả nhiều nguồn ứng viên tiềm năng.
 •      Hàng trăm ngàn hồ sơ ứng viên hoàn chỉnh và được cập nhật mới thường xuyên.           
 •      Thu hút ứng viên với các sự kiện quảng bá thương hiệu tuyển dụng.
 •      Giải pháp kết nối, tuyển dụng và quản lý nhân tài, HR Solution.  
Nhà tuyển dụng hàng đầu