Thỏa thuận sử dụng

THOẢ THUẬN SỬ DỤNG

 

Chấp thuận Điều khoản sử dụng

Trang thông tin này nêu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng khi bạn sử dụng Trang Web Estaff của HIMCOM* (một thành viên thuộc Emmaus-Group) (sau đây gọi là “Estaff", “Công ty” hoặc “Chúng tôi”). Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý việc chịu sự ràng buộc của các Điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng.

Các điều khoản sử dụng ở đây có giá trị ràng buộc đối với tất cả những cá nhân/tổ chức truy cập vào Estaff với bất kỳ lý do nào.

*Emmaus Group là tập đoàn với nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm Công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Multi Intelligence (MIBS), Công ty TNHH HIMCOM, Công ty TNHH Huge-Fam.

 

Nguyên tắc sử dụng

Estaff là trang web được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho người lao động cũng như các đối tác một trang thông tin chính thức về Việc làm, Thông tin doanh nghiệp, Tin tức và Sự kiện nội bộ của khối công ty thuộc Emmaus Group. Đồng thời, Estaff cho phép các đối tác, khách hàng có thể tạo tài khoản sử dụng để đăng thông tin tuyển dụng theo đúng nguyên tắc sử dụng của Estaff.

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Estaff, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Estaff.

Khi truy cập và sử dụng Estaff, người dùng cần tuân thủ những điều sau:

  1. Nghiêm cấm các hành vi chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông tin chống phá Nhà nước Việt Nam. Không tạo các nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
  2. Không đăng các quảng cáo, tuyên truyền các hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục Cấm theo quy định của pháp luật.
  3. Từ ngữ sử dụng trên trang web chuẩn chỉnh, không vi phạm truyền thống văn hoá đạo đức Việt Nam
  4. Không sử dụng phần mềm bên thứ 3, phần mềm, tập tin chứa virus hay phần mềm bất kỳ xâm nhập gây tổn hại đến thông tin và quá trình hoạt động trên phần mềm Estaff.
  5. Không thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Estaff;
  6. Không sử dụng Estaff với mục đích phi pháp bao gồm vi phạm những điều pháp luật không cho phép và những vi phạm về nguyên tắc sử dụng của Estaff

Bất kỳ hành vi lạm dụng và/hoặc sử dụng website Estaff sai lệch khỏi mục đích tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm, theo toàn quyền đánh giá bởi Công ty, sẽ có thể được xem là vi phạm và áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

Trong trường hợp bạn cho rằng hành vi của bất kỳ người dùng nào khác không phù hợp các quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn luôn có thể thông báo cho chúng tôi để xem xét.

 

Bảo mật thông tin

Khi truy cập trang web này, bạn tự nguyện cung cấp cho Estaff một số thông tin cần thiết để xử lý quy trình đăng ký bao gồm những thông tin cá nhân của bạn. Estaff tuân thủ và chấp hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu mà bạn cung cấp là bảo mật và sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn, trừ khi thật sự cần thiết hay thích hợp để tuân theo quy định của pháp luật hiện hành hay trong các thủ tục pháp lý có thông tin liên quan. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Công Ty để biết thêm chi tiết về Thông Tin Cá Nhân Của Bạn.

 

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Estaff được tạo ra với mục đích chính là cung cấp thông tin tuyển dụng của Doanh nghiệp và là nơi ứng viên đăng tải hồ sơ, sơ yếu lý lịch mà không qua bất kỳ quy trinh sàng lọc hay kiểm duyệt nào. Chính vì thế, Estaff không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn hay tính hợp pháp của công việc hay sơ yếu lý lịch được đăng tải về tính trung thực hay chính xác của danh sách. Thêm vào đó, hãy lưu ý những rủi ro nguy cơ gây tổn hại về thể chất, tinh thần khi giao dịch với người lạ, người nước ngoài, những người chưa thành niên hay những người có hành vi giả mạo.

Việc xác thực người dùng trên Internet không phải là điều dễ dàng, vì thế Estaff không thể khẳng định và đảm bảo các thông tin đưa ra của các bên tại Estaff là xác thực. Chúng tôi không chịu trách nghiệm pháp lý với những thông tin được cung cấp gây ra sự không hài lòng hay đáp ứng sự thoả mãn của người xem. Ngoài ra, trang web có thể tồn tại những sai sót về lỗi đánh máy, Công Ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hay kịp thời, vì thế chúng tôi không có trách nhiệm trước những vấn đề pháp lý xảy ra do những sai sót trên. Estaff mong rằng bạn sẽ cẩn trọng khi tiếp cận thông tin và có ý thức chung khi sử dụng nhằm tăng độ chính xác và hoàn thiện của trang web.

Trong mọi trường hợp, Công Ty không có trách nhiệm với bất cứ những thiệt hại nào xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng các dịch vụ và nội dung trang web này, kể cả thiệt hại xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào do bảo hành, hợp đồng, sai lầm khác và dù cho Công ty có khả năng biết về thiệt hại hay không.

 

Xử lý vi phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định về điều khoản sử dụng được nêu tại đây khi truy cập và sử dụng Estaff. Trong tường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định tại Điều Kiện & Điều Khoản này, chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi thông tin đăng tuyển, nội dung hoặc đường dẫn của bạn hoặc gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng website Estaff nếu xét thấy cần thiết và tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kể cả trong trường hợp tài khoản vẫn còn thời hạn hoạt động. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

 

Thoả thuận sử dụng

Bằng việc truy cập, sử dụng và cung cấp thông tin tại Estaff đồng nghĩa rằng bạn đồng ý với các điều khoản ràng buộc tại Thoả thuận này. Estaff có thể sửa đổi bản Thoả thuận hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào để phù hợp với các quy định mới của pháp luật cũng như phù hợp với định hướng của Công ty vào từng thời điểm. Sự sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành và công bố ở nơi dễ thấy trên Website Estaff. Bạn xác nhận đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này đồng nghĩa rằng bạn phải ngưng truy cập Website Estaff. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website sau thông báo về sửa đổi sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các thoả thuận sửa đổi sau này.

 

Điều khoản sử dụng bổ sung

Một số khu vực của Trang Web này và những Trang Web Estaff khác không tránh khỏi phụ thuộc vào những điều khoản sử dụng bổ sung. Bằng cách sử dụng những khu vực như thế hoặc bất cứ phần nào thuộc khu vực này, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản sử dụng bổ sung áp dụng với những khu vực như thế.