Hoạt động & Sự kiện nổi bật

Xây dựng một môi trường doanh nghiệp đồng nhất với hình ảnh Ngôi nhà chung càng ngày càng mở rộng và phát triển bền vững tạo sự gắn kết lâu dài và ổn định trong Công ty. Tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ qua các hoạt động, tin tức, sự kiện nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn của thành viên HIMCOM, MIBS, Huge-Fam, Kapha.