Cửa Hàng Giấc Mơ Sữa Việt - Vinamilk
Cửa Hàng Giấc Mơ Sữa Việt - Vinamilk
Địa chỉ: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh